درباره تعمیرات و تامین قطعات خودرو های چینی مهندس محمد پناهی

تعمیرات و تامین قطعات خودرو های چینی مهندس محمد پناهی، دارای سابقه ای بیش از نیم قرن در زمینه خودرو و قطعات خودرو دارد. همچنین یک دهه نیز بطور تخصصی در زمینه خودرو های چینی نیز دارا است.

همچنین دارای سابقه ای ده ساله در نمایندگی زاگرس خودرو (پروتون)، چهار سال سابقه نمایندگی دیار خودرو، نمایندگی مدیران خودرو یک سال، سامکو سه سال، نوتاش صنعت (کروز) سه سال، و همچنین سابقه ی بالای نمایندگی رهپو صنعت پیشرو کرمان خودرو میباشد.